Used Komatsu WA470 Wheel Loader for sale

1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
zoom
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
1990 Komatsu / WA470 Wheel Loader Stock No. 73498
S.No. 73498
Make / Model Komatsu / WA470 Wheel Loader
Year 1990
Colour Yellow
Extras 2292 Hours,

Similar Machines

Komatsu WA100 Wheel Loader Komatsu WA100 Wheel Loader S/No: 78854 Year: 2014
Komatsu WA250 Wheel Loader Komatsu WA250 Wheel Loader S/No: 72856 Year: 1991
Komatsu WA470 Wheel Loader Komatsu WA470 Wheel Loader S/No: 72858 Year: 1990
Komatsu WA470 Wheel Loader Komatsu WA470 Wheel Loader S/No: 73497 Year: 2005
Komatsu WA380-3 Wheel Loader Komatsu WA380-3 Wheel Loader S/No: 74954 Year: 1997
Komatsu WA250-5H Whel Loader Komatsu WA250-5H Whel Loader S/No: 75099 Year: 2006
Komatsu WA100 Wheel Loader Komatsu WA100 Wheel Loader S/No: 77218 Year: 1990
Komatsu WA470 Wheel Loader Komatsu WA470 Wheel Loader S/No: 78005 Year: 2007
Komatsu WA430-6 Wheel Loader Komatsu WA430-6 Wheel Loader S/No: 87261 Year: 2014